سفارش تبلیغ
صبا
روزنگاری

گاهی بعضیا رو می خوای و نمیشه ...گاهی بعضیا تورو میخوان ولی نمیشه...گاهی بعضیا رو نمیخوای ولی میخوانت...گاهی بعضیا رو میخوای ولی نمیخوانت...گاهی بعضیا رو میخوای و اونام تورو میخوان ولی بازم نمیشه...گاهی اونایی که کلا نمیخوای رو همش میشه...گاهی بعضیا رو میخوای و اونا هم تورو میخوام و میشه و اما موندگار نیس!

کلا در کار دنیا انگار نشدن هست... نوعش با هر جنسیتیش نشدنی و سخته و امریست محال!

صبوری باید کرد و مراقبت و تکرار و تکرار تا اینکه بلکه گلی جوونه بده و بعد مراقبت بشه که به ثمر برسه و خیلی هنر کنن اگر تعدادی اندک که حاصل کل این مراقبت رو ببینن...

اصلا ربطی هم به روابط بین زن و مرد نداره...کلا رابطه مادر فرزندی هم حتی سختی داره ...سختی ها و مراقبت های خاص خودش...چون انسان ها کلا خز و چنگول و منقار ندارن! و هم از روی بیرون و هم درون آسیب پذیر ساخته شدن برای این دنیای خشن...به فرض که لباس و کفش و 100 جور کرم و مواد نگه دارنده به خودشون نمالن...در کسری از ثانیه امکان داره نابود شن. همینطور درباره درونشون...همین قدر مراقبت از درون رو هم نداشته باشن بازم نابود میشن.

اینه که رابطه سخته...

چون قراره یکیو با تمام شکنندگی هاش بلند کنی و ببری بالا و امکان داره کلا از دستت در بره و بی افته و بشکنه یا اینکه با هم بی افتین و بشکنین و بعدش خورده های تو و اون پخش  پلا بشه و خیلی شانس باید داشته باشی ک خورده ها جمع کردنی باشن و خیلی شانس باید داشته باشی که خورده ها با هم ترکیب نشن!

اصلا انسان سخته...اینکه اینقد هم داره جمعیت زیاد میشه بازم عجیبه! 

این سیل عظیم شکنندگی در کنار هم چجوری دوام میارن رو خدا میدونه چجور!؟!؟؟!

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مینا ایرانی نژاد 96/10/2:: 9:4 صبح     |     () نظر